De werkgever is verantwoordelijk voor de geschiktheid en blijvende veiligheid van de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen aan zijn personeel. In de wet staat dat hijswerktuigen minimaal 1x per jaar moet laten keuren door een deskundige. Op hoofdlijnen kennen we hiervoor twee Europese wetten; de Warenwet &  het Arbobesluit, welke zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Het is dus bij wet verplicht om die na te leven. 

De EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen) heeft zich ten doel gesteld de wettelijke regels, richtlijnen en normen op een eenduidige wijze te interpreteren en uit te werken. Al onze keurmeesters zijn persoonlijk EKH-gecertificeerd en houden zich dus aan alle afgesproken EKH-voorschriften en werkwijzen en zijn dus deskundig.

Of 1x per jaar keuren voldoende is, hangt af van de conditie van de hijsinstallaties, de intensiteit van het gebruik en de gemiddelde belastingen. Zeker voor installaties die continu in bedrijf zijn, is 1x per jaar keuren te weinig. In onze service contracten bieden we de optie om de jaarlijkse keuring uit te breiden met periodieke inspecties. Deze investering resulteert in een veiligere werkomgeving, minder storingen en lagere onvoorziene kosten. 

CraneSolutions gaat verder dan alleen de keuring. Ongeplande stilstanden, welke met een goede inspecties en preventief onderhoud waren voorkomen, kosten veel hinder en geld. Als we er toch aan keuren zijn, kijken we goed naar de staat van onderhoud van de kraan. En indien nodig doen we gelijk aanbevelingen voor preventief onderhoud. 

Ook verzorgen wij de jaarlijkse beproeving tijdens het keuren, volgens in overeenstemming met art. 7.4a/3 van het Arbobesluit“Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.” De term “zo nodig beproeven” wil nog wel eens verwarrend zijn. Een hijsband kan niet beproefd worden (is dus NIET nodig), maar bepalen of een hijsrem of een overlastbeveiliging goed werkt, kan alleen maar door beproeven (en is dus WEL nodig).

Tijdens het uitvoeren van de keuring maken we een keuringsrapport op. Dit rapport bespreken we altijd met onze opdrachtgever, zodat de bevindingen van onze keurmeesters helder en duidelijk zijn. Graag maken we na de keuring ook een aanbieding voor het verhelpen van de gebreken en aanbevelingen. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de periodieke keuringen of de mogelijkheden in onze service contracten.