Veilig werken met kranen is een onderschat probleem. Van de ongevallen die gebeuren wordt een groot deel veroorzaakt door menselijk handelen. Hijsobjecten worden jaarlijks gekeurd en onderhouden, maar wordt de kennis van de gebruikers ook op peil gehouden. 

Training

CraneSolutions heeft een training veilig hijsen voor jullie medewerkers. Onze trainers zijn gecertificeerd EKH docent ‘Veilig hijsen’. De training is een dagvullend programma en bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk, waarbij we alle onderwerpen behandelen maar de verdieping zoeken in de specifieke hijswerktuigen en hijsgereedschappen. Wij geven bij voorkeur de training op locatie, dan kunnen we het praktijk gedeelte geven met jullie eigen arbeidsmiddelen. 

Toolbox

De VCA schrijft voor dat een bedrijf maandelijks een bijeenkomst met de medewerkers organiseert om veiligheidsissues te bespreken. Veel bedrijven hebben moeite om hier invulling aan te geven. CraneSolutions organiseert graag een toolbox welke op maat gemaakt wordt voor jullie bedrijf. 

Wij brengen onze trainingen en toolboxen graag onder in onze service contracten, zodat net als de kranen ook het personeel jaarlijkse bijgepraat wordt. Maar we kunnen ook eenmalig iets organiseren. Wij bespreken graag de mogelijkheden van onze servicedienstverlening.