In augustus 2021 hebben we weer een VCA-certificaat ontvangen voor de komende drie jaar. Veiligheid is een van de belangrijkste thema’s op onze eigen locatie, maar ook op locaties bij onze klanten. Het biedt onze relaties de zekerheid dat wij voor al onze werkzaamheden bij hen op de werkvloer voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Maar het belangrijkste is dat het bijdraagt aan onze doelstelling van veilig werken zonder ongelukken. 

Wat is VCA en waar staat het VCA certificaat voor?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (Checklist Aannemers). VCA is een beproefd programma, waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met het VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan en laten we zien dat veilig en gezond werken in ons DNA zit.

Waarom is VCA belangrijk?

Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk ter voorkoming van een groot deel van de bedrijfsongevallen. Een bedrijfsongeval brengt niet alleen veel kosten met zich mee, maar ook ernstig lichamelijk letsel. Wanneer je als medewerker of leidinggevende een VCA-diploma hebt behaald, ben je op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA-certificaat duidelijk aan dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet en dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

VCA 2 sterren

Het verschil tussen VCA* en VCA** zit hem in het type ondernemerschap. De VCA* is geschikt voor bedrijven tot 35 medewerkers die als onderaannemer werken. De VCA** is voor bedrijven vanaf 35 medewerkers die als hoofdaannemer werken, maar ook bedrijven van kleiner formaat wanneer interessante opdrachtgevers dit eisen. Om daadwerkelijk de VCA** door de gehele organisatie terug te laten komen, moeten er in alle lagen van de organisatie op de naleving van de doelstellingen worden toegezien. Bij CraneSolutions is dit dus het geval.

Certificering

De certificering is gedaan aan de hand van een audit door een onafhankelijke certificatie instelling. Omdat wij aan de VCA** eisen voldoen, hebben we het VCA** certificaat ontvangen. Dit certificaat is geldig voor de periode van 3 jaar. Tussentijds vindt jaarlijks een controle plaats om te checken of wij nog aan de certificeringeisen voldoen.