Attero is een Nederlands bedrijf dat actief is in de afvalverwerkings- en milieudienstensector. Het bedrijf richt zich op het inzamelen, recyclen en verwerken van verschillende soorten afval, waaronder huishoudelijk afval, bedrijfsafval en organisch afval. Attero heeft verschillende faciliteiten verspreid over Nederland, waaronder afvalverbrandingsinstallaties, composteerinstallaties en stortplaatsen. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in het afvalbeheer van Nederland door bij te dragen aan het verminderen van afval, het maximaliseren van recycling en het op een verantwoorde manier verwerken van restafval. Attero streeft naar duurzame oplossingen voor afvalbeheer en heeft als doel bij te dragen aan een schonere en milieuvriendelijkere toekomst. Al ruim 10 jaar is CraneSolutions de partner voor de keuringen en onderhoud aan alle bovenloopkranen van locatie Moerdijk.