In het vroege voorjaar hebben we de jaarlijkse EKH-Kraankeuring uitgevoerd bij jachthaven ARZV in Akersloot. Het EKH is de vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen. Het is in het leven geroepen om het veiligheidsniveau op het gebied van hijs-en hefmiddelen zo hoog mogelijk te houden. Al jarenlang is CraneSolutions EKH-lid en we hebben meerdere keurmeesters in dienst. Hoe gaat zo’n EKH-keuring nu in zijn werk?

EKH-Keuringsrapport

De EKH-keuring wordt uitgevoerd met behulp van een EKH-Keuringsrapport. Dit rapport is ingedeeld in volgende hoofdstukken, die de EKH-Keurmeester controleert met uitzondering van de onderdelen die voor de specifieke kraan niet van toepassing zijn, zoals:

 1. De documentatie, tekeningen, elektrische schema’s.
 2. De constructie.
 3. De veiligheden, eindafslagen, overlastbeveiliging.
 4. Hijsen/vieren.
 5. Katrijden.
 6. Kraanrijden.
 7. Elektra.
 8. Cabine (indien aanwezig).

Wanneer deze punten zijn gecontroleerd, beproeft de keurmerk de kraan uiteindelijk met gewicht om de hoogte van de overlast en de remwerking te controleren.

Risicoklasse

Wanneer tijdens het uitvoeren van de keuring een tekortkoming wordt geconstateerd, komt dit in het rapport inclusief een risicoklasse. De risicoklasse duidt de ernst van de tekortkoming aan:

 • Risicoklasse 1: Goed! Geen belangrijke gebreken geconstateerd. Het onderhoud van het werktuig of onderdeel kan op punten verbeterd worden. De kraan wordt goedgekeurd.
 • Risicoklasse 2: Kleine gebreken geconstateerd, regelmatige gebruiksinspectie vereist. De reparatie dient binnen 3 maanden te worden uitgevoerd. De kraan is in deze periode veilig te gebruiken. Daarna dient deze opnieuw te worden gekeurd.
 • Risicoklasse 3: Grotere gebreken geconstateerd. Reparatie dient binnen 1 maand te worden uitgevoerd. De kraan is in deze periode veilig te gebruiken, maar daarna moet het opnieuw gekeurd worden.
 • Risicoklasse 4: De kraan is afgekeurd. Dringend advies om de kraan niet meer te gebruiken totdat reparatie en herkeuring heeft plaatsgevonden.

Na de keuring en het het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden heeft onze keurmeester een datumsticker op een duidelijk zichtbare plek van de kraan geplakt.

Bespreken met Jachthaven ARZV

Het EKH-rapport werd besproken met Jachthaven ARZV en vervolgens afgetekend. Direct daarna ging een kopie naar Jachthaven ARZV en ook eentje naar kantoor. Dit proces is bij CraneSolutions geautomatiseerd.

Kraanboek, logboek van de kraan

Op kantoor registreren we de inhoud van het rapport. We beoordelen welke reparaties aan de kraan van Jachthaven ARZV uit te voeren, welke materialen benodigd zijn en de hoeveelheid arbeid. In een calculatieprogramma verwerken we deze gegevens in een reparatievoorstel. Dit voorstel gaat in de vorm van een offerte naar de klant gaat. Na goedkeuring ervan plannen we de reparatiewerkzaamheden in. Na het succesvol uitvoeren van alle reparatiewerkzaamheden, is de kraan van Jachthaven ARZV in orde bevonden en werd de EKH-goedkeuringssticker alsnog erop geplakt. De uitgevoerde werkzaamheden registreren wij in het kraanboek (logboek van de kraan), zodat voor iedereen meteen duidelijk is wat de staat van de kraan van Jachthaven ARZV is en beschikken we over een overzicht van de werkzaamheden die in het verleden zijn uitgevoerd.

Reactie van Jachthaven ARZV

“Allereerst wil ik jou en jouw mannen graag bedanken voor de snelle service voor het oplossen van de storing in het hoofdtakel en de andere reparaties/vervanging hier op de haven. De inventiviteit en het doorzettingsvermogen van de 3 mannen was echt bewonderenswaardig! Ik ben erg blij dat alles weer functioneert zoals het hoort.”

CraneSolutions is al jaar en dag een actief EKH-lid. Het EKH is de vereniging Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen. Het is in het leven geroepen om het veiligheidsniveau op het gebied van hijs-en hefmiddelen zo hoog mogelijk te krijgen. CraneSolutions moet als EKH-lid voldoen aan diverse EKH-eisen (bijvoorbeeld ISO 9001 gecertificeerd), aantoonbaar de EKH-werkvoorschriften volgen en gecertificeerde keurmeesters in dienst hebben. Op dit moment heeft CraneSolutions 5 EKH-keurmeesters. Wilt u ook uw kranen laten keuren? Schakel CraneSolutions hiervoor in.

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact op met Jeroen Daalder